Kontakt

Tiskové a informační středisko                                      Joint Media and Information Centre

 

kapitán Tomáš Maruščák                                                            Captain Tomas Maruscak

vedoucí TIS                                                                                    Chief JMIC

tel.: +420 973 375 012                                                                 tel.: +420 973 375 012

mob.: +420 602 440 465                                                             mob: +420 602 440 465

email: info@afbcaslav.cz                                                            email: info@afbcaslav.cz

fax: +420 973 375 090                                                                 fax: +420 973 375 090