Informace pro média / Information for Media

Pro zástupce sdělovacích prostředků jsme si připravili na Media Day v rámci mezinárodního cvičení Sky Avenger 2018 následující program (27. června 2018):

– příjezd na bránu na letiště do 08.30 hod. (vchod z obce Chotusice, „Stará brána“);
– 09.00 hod. úvodní briefing velitele základny;
– 09.20 hod. briefing ředitele cvičení;
– 09.40 hod. briefing velitele americké jednotky;
– 10.00 hod. prohlídka velitelského stanoviště (Deployable Squadron Operation Centre);
– 10.30 hod. zhlédnutí vzletů v rámci cvičení z provozních ploch;
– 11.00 hod. možnost individuálních rozhovorů velitelem základny, řídícím cvičení, českými a americkými piloty a českým a americkým pozemním personálem.
– do 12.00 hod. ukončení Media Day.

_________________________________________________

Schedule for Media accredited for Media Day during Sky Avenger exercise (27 June, 2018):

– till 08.30 hrs arriving on the 21st AFB Caslav (entrance from the village „Chotusice“);
– 09.00 hrs, 21st AFB Commander briefing;
– 09.20 hrs, SKAR18 Exercise Director briefing;
– 09.40 hrs, US Deployement Commander briefing;
– 10.00 hrs, Deployable Squadron Operation Centre visit;
– 10.30 hrs, operating areas visit – take-offs during SKAR18 exercise;
– 11.00 hrs, individual interviews with Base Commander, Exercise Director, Czech and US pilots, Czech and US Ground Staff;
– 12.00 hrs, end of Media Day.

______________________________________________________________________________________________

Spotters Day: Pro milovníky letecké techniky organizujeme ve spolupráci se společností Sky Promotion s.r.o. ve středu 20. června 2018 Spotters Day. Od rána nás budou moct navštívit registrovaní spotteři, focení bude organizováno 100 metrů od vzletové a přistávací dráhy. Diváci se mohou těšit na vzlety a přistání amerických strojů F-16 Fighting Falcon Texaské národní gardy, dále pak na cvičná přiblížení tankeru KC-135 Nebraské národní gardu. Z mateřské základny se do misí zapojí také české nadzvukové stroje JAS-39 Gripen a lehké bitevníky L-159 ALCA.

Na akci je vyžadována akreditace. Upozorňujeme, že nemusí být vyhověno všem žádostem o akreditaci. Během akce Spotters Day nebudou realizovány rozhovory s účastníky cvičení, nebude také možnost volného pohybu po základně.

Spotters Day: In cooperation with the Sky Promotion Company, we are organising the Spotters Day for aviation fans on Wednesday 20 June 2018. Admission will only be permitted for registered spotters; a photo opportunity will be organised 100 metres from the runway. Spotters will surely enjoy take-offs and landings of the Texas National Guard F-16 Fighting Falcons as well as approaching runs onto a Nebraska National Guard KC-135 tanker. Operating from their homebase, the Czech Air Force JAS-39 Gripensupersonic fighters and L-159 ALCA supersonic combat aircraft will join the flight missions performed.

Accreditation is required. Please be aware that not all accreditation requests will necessarily be accommodated. The Spotters Day will not involve interviews with exercise participants; spotters will neither be allowed to move freely on the airbase.

CLICK HERE AND FILL THE ACCREDITATION FORM


Media Day: Pro zástupce sdělovacích prostředků připravujeme na středu 27. června 2018 Media Day, v rámci kterého umožníme nahlídnout do zákulisí cvičení Sky Avenger 2018. V průběhu dopoledne bude možné realizovat rozhovory s řídícími cvičení a hlavními funkcionáři Armády ČR. Nabídneme také exkluzivní možnost prohlédnutí letecké techniky, zhlédnutí odbavení této techniky a následné vzlety a přistání.

Na akci je vyžadována akreditace: jméno a příjmení, číslo občanského průkazu/pasu, číslo novinářského průkazu, název redakce (zaslat na kontaktní email: info@afbcaslav.cz). Media Day je určen pouze pro registrované zástupce sdělovacích prostředků. Upozorňujeme, že nemusí být vyhověno všem žádostem o akreditaci.

Media Day: On Wednesday 27 June 2018, we are preparing a Media Day, as part of which the press will be allowed behind the scenes of exercise Sky Avenger 2018. In the course of the morning part, it will be possible to make interviews with exercise directors and leading officials of the Czech Armed Forces. We also offer an exclusive opportunity for the press to view the air assets, refuelling and take-offs/landings.

Admission is subject to accreditation: name and surname, ID card/passport number, press card numberand the name of the media (mail to: info@afbcaslav.cz). The Media Day is only dedicated for registered members of press. Please be aware that not all accreditation requests will necessarily be accommodated.

1 komentář: „Informace pro média / Information for Media

Komentáře nejsou povoleny.