Finanční podmínky v AZ

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

Roční odměna ve výši 18 000,00 Kč se bude vyplácet do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení.

Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6 000,00 Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy.

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti stanovené pro služební místo, na které je voják v aktivní záloze zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.

VOJENSKÁ HODNOST 

SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ)    

 SLUŽNÉ V AZ ZA DEN

 vojín 

 12 950 Kč       432 Kč

 svobodník

 24 850 Kč

      828 Kč

 desátník

 26 260 Kč

      875 Kč

 četař

 27 810 Kč

      927 Kč

 rotný

 32 430 Kč

     1081 Kč

 rotmistr

 34 740 Kč

     1158 Kč

 nadrotmistr

 37 070 Kč

     1236 Kč

 praporčík

 39 640 Kč

     1321 Kč

 nadpraporčík

 42 450 Kč

     1415 Kč

 štábní praporčík

 55 310 Kč

     1844 Kč

 poručík

 37 310 Kč

     1244 Kč

 nadporučík

 42 450 Kč

     1415 Kč

 kapitán

 48 890 Kč

     1630 Kč

 major

 55 310 Kč

     1844 Kč

 podplukovník

 61 750 Kč

     2058 Kč

Zájemci o zařazení do aktivní zálohy, kteří nastoupí do kurzu základní přípravy (KZP), budou pobírat služební tarif (plat) v hodnosti vojína. (V jednotkách AZ je od 1.7.2016 nejnižší hodnost svobodník.)

Pozn.: pro účely výpočtu byl využit kalendářní měsíc o 30 dnech.

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete na těchto webových stránkách:

Informace o aktivní záloze ozbrojených sil ČR naleznete zde.

Bližší informace, jak se stát vojákem v záloze, naleznete na tomto odkazu.

Jak vstoupit do aktivní zálohy nebo se přihlásit na dobrovolné vojenské cvičení?

  • On-line vyplněním registračního formuláře zde,
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska (pracoviště) AČR, adresy a kontakty naleznete zde,
  • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství, které naleznete v každém krajském městě, adresy a kontakty naleznete zde.