Jak vstoupit do AZ

Přihlásit se do AZ můžete několika způsoby:

 • On-line vyplněním registračního formuláře;
 • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska AČR (celkem 10 v ČR);
 • Osobně při návštěvěvě krajského vojenského velitelství (KVV), které najdete v každém krajském městě.

Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

 • podat žádost o zařazení do AZ
 • vyplnit dotazník
 • předložit čistý výpis rejstříku trestů
 • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
 • předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře
 • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

Nyní, již jako voják/vojákyně  v AZ, jste povolán/a povolávacím rozkazem naKurz základní přípravy (KZP) ve Vyškově v délce 6 týdnů, organizovaný zpravidla 4x ročně (bývalí vojáci z povolání a bývalí vojáci základní a náhradní služby, nastupují přímo k vybrané jednotce AZ a KZP absolvovat nemusí).

Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete na těchto webových stránkách:

Informace o aktivní záloze ozbrojených sil ČR naleznete zde.

Bližší informace, jak se stát vojákem v záloze, naleznete na tomto odkazu.

Jak vstoupit do aktivní zálohy nebo se přihlásit na dobrovolné vojenské cvičení?

 • On-line vyplněním registračního formuláře zde,
 • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska (pracoviště) AČR, adresy a kontakty naleznete zde,
 • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství, které naleznete v každém krajském městě, adresy a kontakty naleznete zde.