Jak vstoupit do AZ

Přihlásit se do AZ můžete několika způsoby:

  • On-line vyplněním registračního formuláře;
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska AČR (celkem 10 v ČR);
  • Osobně při návštěvěvě krajského vojenského velitelství (KVV), které najdete v každém krajském městě.

Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

  • podat žádost o zařazení do AZ
  • vyplnit dotazník
  • předložit čistý výpis rejstříku trestů
  • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
  • předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře
  • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

Nyní, již jako voják/vojákyně  v AZ, jste povolán/a povolávacím rozkazem naKurz základní přípravy (KZP) ve Vyškově v délce 6 týdnů, organizovaný zpravidla 4x ročně (bývalí vojáci z povolání a bývalí vojáci základní a náhradní služby, nastupují přímo k vybrané jednotce AZ a KZP absolvovat nemusí).

Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.

Dokumenty/ formuláře ke vstupu do AZ:

Žádost o zařazení do aktivní zálohy

Čestné prohlášení

Dotazník pro zájemce o službu v aktivní záloze

Vzor povolávacího rozkazu

 

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání neleznete na webových stránkách:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz/