Jednotka AZ u základny

Od 1. července 2016 vznikla u 21. základny taktického letectva Čáslav jednotka aktivní zálohy, která je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli základny. Jednotku tvoří 3 vojáci z povolání a 98 záložníků.

Jednotka AZ má následující strukturu:

– Rota bojového zabezpečení (73 vojáků AZ, 3 VZP)
   – 1. strážní četa roty bojového zabezpečení
   – 2. strážní četa roty bojového zabezpečení
   – Četa chemické ochrany roty bojového zabezpečení

– Hospodářská četa (25 vojáků AZ)
   – 1. hospodářské družstvo hospodářské čety
   – 2. hospodářské družstvo hospodářské čety

Pro struktury jednotek AZ u naší základny hledáme:

– aktivní záložníky v hodnosti desátník až poručík;
– vojáky AZ do funkcí velitelů družstev a velitelů čet;
– odbornosti střážný, řidič, chemik, odmořovač, skladník nebo kuchař.

Jednotka je předurčena pro posílení struktury 21. základny. Hlavními úkoly bude strážní zabezpečení (Force Protection) a logistické zabezpečení v proviantní odbornosti. Výcvik jednotky aktivní zálohy bude zaměřen na základní taktické drily, střelby, házení ručních granátů, řidičskou přípravu a logistické zabezpečení.

Každý příslušník bude vybaven krátkou a dlouhou střelnou zbraní (pistole vz. 82, samopal vz. 58 nebo kulomet vz. 59). Součástí výstroje jednotlivce bude ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výzbroj a výstroj bude jednotce přidělena dle aktuálních potřeb v závislosti na stanoveném úkolu (např. přístroj nočního vidění, radiostanice, dekontaminační soupravy, …).

S rotou aktivní zálohy se počítá v rámci národních i mezinárodních cvičení na území České republiky. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání základny a na schopnost společného působení v národním i mezinárodním prostředí.

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání neleznete na webových stránkách:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz/