Jednotka AZ u 21. ZTL, přehled systemizovaných míst

Od 1. července 2016 vznikla u 21. základny taktického letectva Čáslav jednotka aktivní zálohy, která je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli základny. Jednotku tvoří 3 vojáci z povolání a 98 záložníků.

Jednotka AZ má následující strukturu:

– Rota bojového zabezpečení (73 vojáků AZ, 3 VZP)
   – 1. strážní četa roty bojového zabezpečení
   – 2. strážní četa roty bojového zabezpečení
   – Četa chemické ochrany roty bojového zabezpečení

– Hospodářská četa (25 vojáků AZ)
   – 1. hospodářské družstvo hospodářské čety
   – 2. hospodářské družstvo hospodářské čety

Pro struktury jednotek AZ u naší základny hledáme:

– aktivní záložníky v hodnosti desátník až poručík;
– vojáky AZ do funkcí velitelů družstev a velitelů čet;
– odbornosti střážný, řidič, chemik, odmořovač, skladník nebo kuchař.

Jednotka je předurčena pro posílení struktury 21. základny. Hlavními úkoly bude strážní zabezpečení (Force Protection) a logistické zabezpečení v proviantní odbornosti. Výcvik jednotky aktivní zálohy bude zaměřen na základní taktické drily, střelby, házení ručních granátů, řidičskou přípravu a logistické zabezpečení.

Každý příslušník bude vybaven krátkou a dlouhou střelnou zbraní (pistole vz. 82, samopal vz. 58 nebo kulomet vz. 59). Součástí výstroje jednotlivce bude ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výzbroj a výstroj bude jednotce přidělena dle aktuálních potřeb v závislosti na stanoveném úkolu (např. přístroj nočního vidění, radiostanice, dekontaminační soupravy, …).

S rotou aktivní zálohy se počítá v rámci národních i mezinárodních cvičení na území České republiky. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání základny a na schopnost společného působení v národním i mezinárodním prostředí.

Přehled systemizovaných míst u jednotky se stručným popisem funkční náplně

Velitel čety

Velitel čety je podřízen veliteli roty a nadřízen všem příslušníkům čety. Jeho hlavní úkol spočívá v komplexním řízení a velení četě. Zodpovídá za organizování, řízení a provádění výcviku čety a bojovou připravenost čety. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Vede výcvikovou dokumentaci čety. Plánuje, koordinuje a zabezpečuje výcvik prováděný u čety. Vyhodnocuje výcvik, kázeň a život u čety. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu čety. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu čety a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Zpracovává návrhy na podřízené, ustanovení do jiných funkcí a povýšení. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

Zástupce velitele čety

Zástupce velitele čety je podřízen veliteli čety a nadřízen všem příslušníkům čety. V plném rozsahu zastupuje velitele čety v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení a velení četě. Zodpovídá zejména za organizování, řízení a provádění výcviku čety. Zodpovídá za bojovou připravenost čety. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Podílí se na vedení výcvikové dokumentace čety. Podílí se na plánování, koordinování a zabezpečování výcviku prováděného u čety. Podílí se na vyhodnocování výcviku, kázně a života u čety. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu čety. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

Velitel družstva

Velitel družstva je podřízen veliteli čety a nadřízen všem příslušníkům družstva. Jeho hlavní úkol spočívá v komplexním řízení a velení družstvu. Zodpovídá za organizování, řízení a provádění výcviku družstva a bojovou připravenost družstva. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Plánuje, koordinuje a zabezpečuje výcvik prováděný u družstva. Vyhodnocuje výcvik, kázeň a život u družstva. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu družstva. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

Zástupce velitele družstva

Zástupce velitele družstva je podřízen veliteli družstva a nadřízen všem příslušníkům družstva. V plném rozsahu zastupuje velitele družstva v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení a velení družstva. Zodpovídá zejména za organizování, řízení a provádění výcviku družstva. Zodpovídá za bojovou připravenost družstva. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Podílí se na plánování, koordinování a zabezpečování výcviku prováděného u družstva. Podílí se na vyhodnocování výcviku, kázně a života u družstva. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu družstva. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

Starší střelec

Starší střelec je podřízen veliteli družstva. Zodpovídá zejména za základní obsluhu, údržbu a střelbu z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě. Zodpovídá za stav svěřené výstroje, výzbroje, materiálu a za vlastní vycvičenost a připravenost k plnění bojového úkolu. Ve spolupráci s velitelem družstva se podílí na výcviku střelců. Plní výcvikové a bojové úkoly. Podílí se na plnění úkolů zabezpečení jednotky se zaměřením na ochrannou a strážní službu. Zvyšuje svou fyzickou kondici, teoretické znalosti a praktické dovednosti vedoucí ke zvyšování standardu své práce. Plní další úkoly podle upřesnění nadřízeného.

Střelec

Střelec je podřízen veliteli družstva. Zodpovídá zejména za základní obsluhu, údržbu a střelbu z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě. Zodpovídá za stav svěřené výstroje, výzbroje, materiálu a za vlastní vycvičenost a připravenost k plnění bojového úkolu. Ve spolupráci s velitelem družstva se podílí na výcviku střelců. Plní výcvikové a bojové úkoly. Podílí se na plnění úkolů zabezpečení jednotky se zaměřením na ochrannou a strážní službu. Zvyšuje svou fyzickou kondici, teoretické znalosti a praktické dovednosti vedoucí ke zvyšování standardu své práce. Plní další úkoly podle upřesnění nadřízeného.

Řidič  

Řidič je podřízen výkonnému praporčíkovi. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení, údržbě a opravě jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg, a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg. Je povinen řídit jemu přidělené vozidlo ozbrojených sil a plnit povinnosti řidiče dle platných vnitřních předpisů. Provádí bezpečné naložení, vyložení a zajištění nákladu přepravovaného na technice. Musí znát vyhlášku silničního provozu, konstrukci a základní takticko-technická data vozidla a zvláštnosti jeho provozu. Musí znát lhůty a rozsah ošetřování techniky, normy spotřeby PHM, normy proběhu mezi opravami.

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete na těchto webových stránkách:

Informace o aktivní záloze ozbrojených sil ČR naleznete zde.

Bližší informace, jak se stát vojákem v záloze, naleznete na tomto odkazu.

Jak vstoupit do aktivní zálohy nebo se přihlásit na dobrovolné vojenské cvičení?

  • On-line vyplněním registračního formuláře zde,
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska (pracoviště) AČR, adresy a kontakty naleznete zde,
  • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství, které naleznete v každém krajském městě, adresy a kontakty naleznete zde.