Branná legislativa

Branná povinnost

Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen „občan“) plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen „ozbrojené síly“); zahrnuje:

Záloha ozbrojených sil  povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.
§1, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“), jejíž částí je aktivní záloha vytvářená podle § 5.
§1, odst. 7., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (aktivní záloha)
Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.
§5, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (dobrovolné cvičení)
Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojenském cvičení. Písemnou žádost může podat nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.
§5a, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Služba v operačním nasazení

  1. Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených sil, v délce do 7 měsíců v kalendářním roce
  2. a) na území České republiky, nebo
  3. b) mimo území České republiky, pokud s takovou službou vysloví prokazatelný souhlas.
    §12a, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete na těchto webových stránkách:

Informace o aktivní záloze ozbrojených sil ČR naleznete zde.

Bližší informace, jak se stát vojákem v záloze, naleznete na tomto odkazu.

Jak vstoupit do aktivní zálohy nebo se přihlásit na dobrovolné vojenské cvičení?

  • On-line vyplněním registračního formuláře zde,
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska (pracoviště) AČR, adresy a kontakty naleznete zde,
  • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství, které naleznete v každém krajském městě, adresy a kontakty naleznete zde.