Základní informace o jednotce u 21. ZTL

 

Úkol a předurčení jednotky

Rota bojového zabezpečení aktivní zálohy u 21. základny taktického letectva  je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli praporu. Jednotka je určena pro posílení struktur úkolových uskupení 21. základny taktického letectva. Využívat ji chceme zejména pro strážní zabezpečení jednotek. Jejím primárním úkolem je strážní zabezpečení letecké základny a míst velení.

 Popis činnosti

Počítáme s její účastí při vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz bude kladen na společný výcvik vojáků z povolání a příslušníků aktivní zálohy, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení. Účast na cvičeních v zahraničí chceme zatím využít jako motivační prvek pro ty příslušníky aktivní zálohy, kteří budou během výcviku dosahovat nejlepších výsledků a budou disponovat znalostí cizích jazyků, zejména anglického jazyka.

 Struktura jednotky

Jednotka se skládá ze dvou strážních čet, jedné chemické a hospodářské čety každá četa má tři strážní družstva. Jednotku vedle tří vojáků z povolání (velitel roty, výkonný praporčík a zástupce velitele čety) tvoří devadesát příslušníků aktivní zálohy.

Všeobecné informace o aktivních zálohách

Armáda České republiky plánuje v roce 2025 mít ve svých řadách 5 000 vycvičených aktivních záložníků.

Zhruba polovina z nich bude u 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a druhá polovina u útvarů Armády ČR. Jednotky Aktivní zálohy (AZ) vznikly prakticky u všech útvarů AČR.

Jednotky aktivní zálohy jsou dvojího typu:

– 14 teritoriálních pěších rot AZ u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS).

– jednotky AZ u útvarů AČR, které posilují schopnosti útvarů AČR

Teritoriální jednotky AZ:

Pěší rota hl.m. Praha                                    Pěší rota Ústí nad Labem                    Pěší rota Brno

Pěší rota Praha – střední čechy                   Pěší rota  Liberec                                 Pěší rota Olomouc

Pěší rota České Budějovice                         Pěší rota Hradec Králové                    Pěší rota Ostrava video

Pěší rota Plzeň                                               Pěší rota Pardubice                             Pěší rota Zlín

Pěší rota Karlovy Vary                                  Pěší rota Jihlava

Jednotky AZ v podřízenosti vojenských útvarů AČR:

     5. středisko záloh 601.skss, Prostějov

     Rota AZ Vojenské policie, Olomouc

     Jednotka AZ spec. odborností VeV-VA, Vyškov

     Jednotka AZ Agentury vojenského zdravotnictví

     Jednotka AZ Posádkového velitelství, Praha

Jednotky AZ u vzdušných sil AČR

     Rota bojového zabezpečení a hospodářská četa 21. základny taktického letectva Čáslav

     Rota bojového zabezpečení AZ  25. protiletadlového raketového pluku, Strakonice

Jednotky AZ u pozemních sil AČR

     Palebná baterie AZ 13. dělostřeleckého pluku, Jince

     Četa dekontaminace AZ 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, Liberec

     Mechanizovaná rota AZ 41. mechanizovaného praporu, Žatec

     Výsadková rota AZ 43. výsadkového praporu, Chrudim

     Mechanizovaná rota AZ 72. mechanizovaného praporu, Přáslavice

     Tanková rota AZ 73. tankového praporu, Přáslavice

     Průzkumná rota 102. průzkumného praporu, Prostějov

     Četa oprav přepravní techniky AZ 142. prapor oprav, Klatovy

     Záchranná rota AZ 151. ženijního praporu, Bechyně

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete na těchto webových stránkách:

Informace o aktivní záloze ozbrojených sil ČR naleznete zde.

Bližší informace, jak se stát vojákem v záloze, naleznete na tomto odkazu.

Jak vstoupit do aktivní zálohy nebo se přihlásit na dobrovolné vojenské cvičení?

  • On-line vyplněním registračního formuláře zde,
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska (pracoviště) AČR, adresy a kontakty naleznete zde,
  • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství, které naleznete v každém krajském městě, adresy a kontakty naleznete zde.