Čáslavská základna podpořila seniory

V pondělí 16. dubna 2018 byl předán velitelem 21. základny taktického letectva Čáslav plukovníkem Petrem Tománkem šek v hodnotě 8.000,- Kč řediteli Domova důchodců Čáslav panu Aleši Šorfovi.
Celkem 8.000,- Kč věnovali příslušníci čáslavské základny do finanční sbírky, v rámci které dostali jako poděkování za dobrovolný příspěvek kalendář s názvem Czech Air Force 2018. Tyto kalendáře vyrobila agentura SKY Promotion s.r.o., Společnost Omnipol a.s. je následně financovala.
Jedná se o začátek nové spolupráce, doufáme, že v dalších letech se nám povede částku znásobit,“ pronesl během předávání šeku velitel 21. základny plukovník Petr Tománek. „Velice si vážíme jakékoliv pomoci, kapacity domova jsou plně obsazeny, našich 70 zaměstnanců se stará celkem o 105 klientů,“ vysvětlit v rámci setkání ředitel Domova důchodců Čáslav pan Aleš Šorf.
Klienty domova důchodců jsou osoby, které potřebují nepřetržitou péči. Primárně se jedná o seniory z čáslavského regionu. Domov důchodců je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Čáslav.
„V loňském roce jsme se nechali inspirovat projektem Ježíškova vnoučata, v roce letošním jsme započali spolupráci s Domovem důchodců Čáslav. Je důležité myslet a podporovat oba póly populace, jak děti, tak naše seniory,“ pronesl závěrem plukovník Tománek.