Ohlášení základny – 23. týden

21. základna taktického letectva Čáslav si dovoluje informovat občany Města Čáslavi, Městyse Nové Dvory a Žehušice, obce Církvice, Chotusice, Rohozec a Vrdy o

výcviku display (předváděcího) pilota letounu JAS-39 Gripen a to ve dnech 9. a 10. června 2021 v čase od 14.00 hodin do 14.30 hodin.

V každém z těchto dnů bude realizován maximálně 1 výcvikový let v délce cca 30 minut.

V případě jakékoliv nestandardní situace budete předem informováni. Za případný nadměrný hluk v souvislosti s touto akcí se Vám tímto omlouvám a žádám občany o shovívavost a pochopení.