Ohlášení základny – 20. týden

21. základna taktického letectva Čáslav si dovoluje informovat občany Města Čáslavi, Městyse Nové Dvory a Žehušice, Obce Církvice, Chotusice, Rohozec a Vrdy

o výcviku dvojice display (předváděcích) pilotů letounů L-159 ALCA a to dne 18. května 2021 v čase od 14.00 hodin do 14.30 hodin.

V případě, že nebude možné tento nácvik uskutečnit, bude proveden v náhradním termínu, a to dne 19. května 2021 od 14.00 hodin do 14.30 hodin.

V každém z těchto dnů bude realizován maximálně 1 výcvikový let v délce cca 30 minut.

V případě jakékoliv nestandardní situace budete předem informováni. Za případný nadměrný hluk v souvislosti s touto akcí se Vám tímto omlouvám a žádám občany o shovívavost a pochopení.