Ohlášení základny – 19. týden

21. základna taktického letectva Čáslav si dovoluje informovat občany Města Čáslavi, Městyse Nové Dvory a Žehušice, Obce Církvice, Chotusice, Rohozec a Vrdy
o výcviku dvojice display (předváděcích) pilotů letounů L-159 ALCA a to ve dnech 11. až 13. května 2021 v čase od 14.00 hodin do 16.30 hodin.
V každém z těchto dnů bude realizován maximálně 1 výcvikový let v délce cca 30 minut.

V případě jakékoliv nestandardní situace budete předem informováni. Za případný nadměrný hluk v souvislosti s touto akcí se Vám tímto omlouvám a žádám občany o shovívavost a pochopení.