Čáslavští vojáci nasazeni na Covid-JIP

Další vojáci z 21. základny taktického letectva Čáslav následovali své kolegy, kteří byli nasazeni v místní nemocnici. Jedna skupina putovala do Děčína a druhá do Ústí nad Labem. Ve druhém případě šlo o sedm vojáků z 215. letky zabezpečení (LZ), z toho šest z nich ze Strážní roty (SR), kteří byli  nasazeni na Covid-JIP v ústecké nemocnici. A právě jejich příběh si zaslouží pozornost.

Všichni nasazení vojáci prošli před několika lety kurzem CLS (Combat Life Saver) – tedy „záchrany života v boji“. Právě CLS představuje základní armádní kurz v mnoha armádách NATO, který vojáky učí jak rychle a efektivně vykonat život-zachraňující úkony ve stísněných podmínkách. A právě druhá vlna Covid-19 proměnila mnohé nemocnice v naší zemi v pomyslná bojiště.

Nadšení zdravotních sester

Místní zdravotní sestry jsou z čáslavských vojáků nadšené, chválí si souhru s nimi, chtěly by si je na svém pracovišti nechat delší dobu, kdyby to šlo. I vrchní sestra netají svou spokojenost ze spolupráce s příslušníky letky zabezpečení. Samy zdravotní sestry také čelí dlouho trvající únavě, neměly už dlouho dovolenou, často slouží i přesčasy zcela zadarmo.

Vojáci měli být původně po svém turnusu vystřídáni, ale sami si zažádali o prodloužení nasazení, protože než by se nová skupina vojáků zaučila, bylo by složitější pro obě strany. Ačkoliv nasazení přináší únavu a těšili se za svými rodinami, rozhodli se dobrovolně zůstat a dále pomáhat v „první linii“ ústecké nemocnice 18.11.-8.12.2020.

Nasazení na plné obrátky

Na začátku byly trochu obavy z neznámého, ale ty se po zapracování rozplynuly. Nejsložitější  bylo patrně zaučení do všech procedur a postupů, které se musí zachovávat. „Brzy však nastal skvělý pocit z toho, že záchrana lidských životů má obrovskou cenu a hluboký smysl,“ popisují nasazení vojáci. To vyvážilo všechny nelehké situace, se kterými se setkávali, jak s pacienty v kritických stavech, tak s úmrtími.

Vojáci fungovali po zaškolení zcela samostatně, zvládali věci, na které si ne každý troufne. Průběh běžné směny vypadá tak, že vždy tři hodiny stráví v ochranných oblecích na Covid JIP, která je zcela uzavřeným pracovištěm. Poté mají hodinu na dekontaminaci a odpočinek. Poté berou nový oblek, který bude opět za další tři hodiny zcela propocený, díky neprodyšnosti. Opět hodinová pauza na očistu,  jídlo a krátkou relaxaci a poté následují závěrečné tři hodiny služby. Takto každý den. Vojáci byli na ústecké Covid-JIP rozložení na denní směny a noční směny (5/2).

Oboustranně povzbuzující návštěva

Kolegové z letky, kteří přijeli své kolegy v úterý 1. 12. 2020 navštívit a povzbudit, jim dovezli občerstvení a další pozornosti. Popisují vlnu energie, se kterou se u svých kamarádů setkali.  „Když jsme je viděli, souhra se zdravotními sestrami a nálada v týmu byla tak úžasná, že by se každý hned bez váhání stal jeho součástí,“ líčí rotmistr Jindřich Krupička.  Vojáci cítí, že pacienti jsou na jejich pomoci doslova životně závislí, a to jim každý den dává novou sílu a nadšení do nasazení v nemocnici. „Zdravotní sestry byly úžasné, stále úsměv na tváři, přivítaly nás s otevřenou náručí,“ říká vrchní praporčice 215. LZ praporčice Marcela Lancová a na adresu svých kolegů dodává: „Ač se chlapi těší domů, chtějí zůstat, dává jim to skvělý pocit sebe-platnosti“.

 

Autor: kapitán Marek Maxim Švancara, 21. zTL Čáslav

Autor fotografií: praporčice Marcela Lancová, 215. LZ