21. Křídlo taktického letectva

Je bojový organizační celek, začleněný do organizační struktury základny. Strukturu 21. křídla taktického letectva tvoří velitelství, štáb, 211. a 212. taktická letka, 213. výcviková letka a 214. letka oprav letecké techniky. Součástí křídla je skupina záchranných a výsadkových prostředků, skupina simulátorů letounů JAS-39 Gripen a L-159, oddělení nadzvukového letectva, podzvukového letectva a metrologie a technického dozoru.

21.KřTL odpovídá za přípravu, plánování, organizaci a uskutečňování leteckého výcviku křídla. Součástí realizování leteckého výcviku výkonných letců je jeho metodické řízení, kontrola leteckého výcviku včetně odborné přípravy a plánování cvičení na území ČR a v zahraničí.

Inženýrská letecká služba (dále jen ILS) je hlavní podpůrný prvek v konceptu pozemního zabezpečení letové činnosti. V rámci organizační struktury, kterou řídí zástupce velitele 21. Křídla – hlavní inženýr, se organizuje a následně realizuje provoz, ošetřování a údržba letecké techniky a to od základních úkonů až po těžkou údržbu. Další funkcionalitou ILS je vyhodnocování a sledování spolehlivost letecké techniky a zastřešení komplexní odborné přípravy leteckého pozemního personálu. Příslušníci ILS 21. KřTL jsou nejpočetnější skupinou v rámci 21. Křídla TL, kterou tvoří napříč všemi čtyřmi letkami více než 400 vysoce kvalifikovaných specialistů letectva.

plukovník Ing. Jaroslav Tomaňa
velitel 21. Křídla taktického letectva – plukovník Ing. Jaroslav Tomaňa
podplukovník Ing. Václav Strnad
náčelník štábu – podplukovník Ing. Václav Strnad
podplukovník Ing. Marek Pažúr
zástupce velitele 21. Křídla taktického letectva – hlavní inženýr – podplukovník Ing. Marek Pažúr