Gripeny se po třech týdnech vrátily do Čáslavi

V pondělí 27. července bude obnoven letecký provoz na 21. základně taktického letectva Čáslav. Letecká technika se tak po 3 týdnech přesunula zpět ze záložního letiště v Pardubicích na mateřskou základnu. Přelet všech letounů se uskutečnil v dopoledních hodinách.

Pro plnění leteckého výcviku a pro zabezpečení nepřetržité hotovosti byly na pardubické letiště přemístěny oba typy letecké techniky, které 21. základna provozuje – L-159 ALCA a JAS-39 Gripen. Provoz 12ti letounů obou typů zabezpečoval personál v počtu do 80 osob.

Výluka leteckého provozu probíhala z důvodu plánované technické odstávky čáslavské řídící věže, provedení údržby zpevněných ploch a prací spojených s budováním nové infrastruktury.

Autor foto: prap. Martin Král