Ohlášení základny – 10. týden – Display nácvik L-159ALCA

                                         21. základna taktického letectva Čáslav si dovoluje informovat občany Města Čáslavi,   

                                                   Městyse Nové Dvory a Žehušice, Obce Církvice, Chotusice a Rohozec

                                                    o výcviku dvojice display (předváděcích) pilotů letounů L-159 ALCA

                                                a to ve dnech 3. až 5. března 2020 v čase od 14.00 hodin do 15.00 hodin.

                                      V každém z těchto dnů bude realizován maximálně 1 výcvikový let v délce cca 20 minut.

                                               V případě jakékoliv nestandardní situace budete předem informováni.

           Za případný nadměrný hluk v souvislosti s touto akcí se Vám tímto omlouvám a žádám občany o shovívavost                                                                                         a pochopení.