Slavnostní nástup příslušníků základny u příležitosti Dne válečných veteránů

V pondělí 11. listopadu 2019 se v sálu posádkového domu armády při příležitosti Dne válečných veteránů konal slavnostní nástup příslušníků 21. základny taktického letectva Čáslav. 

V úvodu nástupu vystoupil se svým projevem starosta obce Chotěboř, ve kterém vyzdvihl význam armády a její místo v naší společnosti.

„Myslím si, že je důležité vážit si toho, že armáda v našich městech existuje, pracuje a lidé v armádě jsou součástí našich měst a obcí. Naše město spolupracuje s vaší základnou dlouhodobě při pořádání leteckého dne, který v Chotěboři probíhá každoročně. Za to bych chtěl Vašemu veliteli poděkovat, jsem rád, že nacházíme takovéto společné projekty, kde se stále můžeme potkávat,“ uvedl během svého projevu starosta obce Chotěboř Tomáš Škaryd.

Slavnostní nástup byl především věnován památce obětem válečných konfliktů. 

„K dnešnímu významnému Dni válečných veteránů bych chtěl všem veteránům poblahopřát a poděkovat, protože za nás za všechny nesou pochodeň míru a klidu ve světě. Je důležité si na tyto lidi vzpomenout. Přeji vám vše dobré, ať se Vám ve Vaší práci daří,“ uzavřel svůj projev Tomáš Škaryd.

Program slavnostního nástupu byl věnován i ocenění téměř sedmdesáti příslušníků základny za příkladnou a odpovědnou službu v armádě. V průběhu nástupu byl vyhlášen i personální rozkaz vrchního praporčíka základny nadpraporčíka Martina Jaška, který ve funkci vrchního praporčíka vystřídal nynějšího nadporučíka Michala Šašmu.

„Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci, která byla krásná, děkuji,“ uzavřel svůj projev nadporučík Michal Šašma, nynější zástupce velitele roty 216. letky logistické podpory. 

„Pevně věřím, že své zkušenosti, které jsem načerpal na pozici vrchního praporčíka 211. taktické letky, budu dále prohlubovat,“ uvedl nadpraporčík Martin Jašek.

Po skončení slavnostního nástupu následoval pietní akt, který se konal u pomníku nedaleko budovy štábu. Příslušníci základny si zde za přítomnosti vzácných hostů připomněli památku svých kolegů, kteří zahynuli při výcviku na obranu své vlasti. Na závěr pietního aktu pronesl kaplan základny modlitbu za padlé a zemřelé.