Příslušníci 21. základny taktického letectva Čáslav darovali krev

Prvního organizovaného darování krve základny se zúčastnili příslušníci 212. taktické letky.  

Odběr krve proběhl na Hematologicko-transfúzním oddělení Městské nemocnice Čáslav. Krev darovalo 25 vojáků, z nichž  17 bylo darovat krev vůbec poprvé.

 

Myšlenka vznikla na 212. taktické letce

„Při plánování tohoto organizovaného darování krve bylo samozřejmě pohlíženo na to, aby nebyl narušen každodenní chod letky a plnění úkolů. Touto akcí jsme chtěli motivovat další vojáky a třeba i skupiny z civilního sektoru, protože se dle mého názoru jedná o zajímavý stmelovací prvek, který je zároveň i prospěšnou činností,“ vysvětlil praporčík Měšťák.

„Určitě se nejedná o ojedinělou záležitost, rozhodně bychom chtěli, aby se pravidelné darování krve stalo součástí naší letky,“ doplnil velitel 212. letky podplukovník Dúbravčík.

Přítomen byl i velitel základny taktického letectva plukovník Petr Tománek se svým zástupcem plukovníkem Jaroslavem Míkou, který byl sám jedním z dárců krve.

 

Zásoby nemocnice tak byly navýšeny o více jak 11 litrů krve

Standardní množství odebrané krve je 450 ml na osobu. Muži mohou darovat krev maximálně čtyřikrát za rok, ženy třikrát do roka. Přičemž interval mezi jednotlivými odběry musí být minimálně 10 týdnů.

Samotnému odběru krve předchází předodběrové vyšetření, které zahrnuje vyšetření krevního obrazu, ale i měření tlaku, pulsu a celkové posouzení zdravotního stavu a způsobilosti k odběru.

Na Hematologicko – transfúzní oddělení Městské nemocnice Čáslav je aktuálně registrováno více než 3 500 aktivních dárců, přičemž za minulý rok se registr dárců navýšil o více jak 170 nováčků.