První ročník čáslavské Air Base Challenge

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 proběhl na 21. základně taktického letectva v Čáslavi historicky první ročník sportovního závodu Air Base Challenge. Této akce pořádané místními tělovýchovnými pracovníky se zúčastnilo přes čtyřicet vojáků z útvarů napříč Českou republikou. Závod založený na principech funkčního tréninku je koncipován tak, aby komplexně prověřil a porovnal fyzickou zdatnost soutěžících. „Myšlenka závodu vznikla již před dvěma lety. Jsem velice hrdý na to, že se nám takto organizačně náročnou akci nakonec podařilo zrealizovat již v tomto roce“, tvrdí jeden z hlavních organizátorů kapitán Jiří Pospíšil. Základna byla během této doby dovybavena speciálními sportovními pomůckami, které umožňují moderní formy tréninku.

Právě ty byly následně využity k sestavení sportovních výzev závodu. Samotný závod se dělil na tři bloky „Workout of the day“ složené vždy z devíti na sebe navazujících cviků. První blok prověřil svalovou sílu soutěžících, ve druhém bloku se porovnávala silová vytrvalost. Poslední blok sestával z překážkového běhu zahrnujícího prvky jako vysoká stěna, kladina, vodní příkop, podlezení vozidla Tatra či přeručkování kovové konstrukce.

„Obdobných extrémně fyzicky náročných závodů se na českých útvarech koná ročně více. Naše výzva je ovšem zcela unikátní v kombinaci funkčního tréninku a překážkového běhu, navíc na relativně malém prostoru. Tím se stává atraktivnější pro soutěžící i diváky“, dodal kapitán Pospíšil.
Účastníci závodili ve třech kategoriích: ženy, muži do 35 let a muži nad 35 let. V kategorii ženy zvítězila nadporučice Pavla Kopicová z Bechyně, nejlepším mužem do 35 let se stal nadporučík Filip Valouch ze Staré Boleslavi, jenž se stal i absolutním vítězem závodu. V kategorii mužů nad 35 let se nejlépe umístil desátník Dalibor Popelka z Bučovic.
Akce byla hodnocena velice kladně organizátory i soutěžícími. Vzhledem k úspěchu tak pořadatelé počítají s uspořádáním dalších ročníků.