Pro letecké návštěvníky

Vážení letečtí návštěvníci,

dne 25. května jste zváni a těšíme se na Vaši přítomnost.

Přílety návštěvníků jsou možné v rozmezí 05:00 – 07:45 UTC (07.00 – 9.45 hod. místního času), odlety v rozmezí 14:00 – 16:00 UTC (16.00 – 18.00 hod. místního času).

Návštěvníci přilétávající vlastními letadly jsou pro zajištění bezpečnosti a plynulosti leteckého provozu i celé akce povinni se seznámit s těmito pravidly a omezeními:
1. Je povinností všech leteckých návštěvníků seznámit se v potřebném rozsahu s „Nařízením pro létání při vystoupení na veřejnosti“ (dále jen „Nařízení“), a to zejména částí pojednávající o postupech pro přílet a odlet letadel, plánu spojení, prostorech stání letadel, zajištění letadel návštěvníků, letištních mapách a prostorech vymezených pro vystoupení a pro vyhlídkové lety. Před vlastním příletem na LKCV musí návštěvník zkontrolovat případné změny v nařízení – viz. seznam změn na titulní straně dokumentu. Informace uvedené v nařízení mají přednost před informacemi uvedenými v MIL AIP, AIP ČR a CENOR.

2. Pro povolení příletu je vyžadováno odeslání vyplněného registračního formuláře na adresu DOD2019@afbcaslav.cz. Kapacita stání je omezena. Organizátor si vyhrazuje právo na zamítnutí žádosti z důvodu překročení kapacity. Z organizačních důvodů lze o registraci požádat nejpozději dne 16. května 2019. Platná registrace bude potvrzena odesílateli letovým ředitelem na emailovou adresu odesilatele nejpozději do 23. května 2019. Do obdržení kladného souhlasu (potvrzení) registrace není možné provést přílet na LKCV. Po zaregistrování Vám bude přiděleno číslo registrace (ekvivalent PPR), které budete povinni oznámit současně s POB při prvním navázání rádiového spojení s řízením letového provozu Čáslav. Tímto zároveň stvrdíte, že jste se seznámili s postupy uvedenými v „Nařízení“.