Ohlášení základny – 9. týden

21. základna taktického letectva Čáslav si dovoluje informovat občany Města Čáslavi,

Městyse Nové Dvory a Žehušice, Obce Církvice, Chotusice a Rohozec

o výcviku dvojice display (předváděcích) pilotů letounů L-159 ALCA

a to ve dnech 26. až 28. února 2019 v čase od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

V každém z těchto dnů bude realizován maximálně 1 výcvikový let v délce cca 20 minut.

 

V případě jakékoliv nestandardní situace budete předem informováni.

Za případný nadměrný hluk v souvislosti s touto akcí se Vám tímto omlouváme a žádáme občany

o shovívavost a pochopení.