Ohlášení základny – 8. týden

  1. základna taktického letectva Čáslav si dovoluje informovat občany Města Čáslavi,

Městyse Nové Dvory a Žehušice, Obce Církvice, Chotusice a Rohozec

o výcviku display (předváděcích) pilotů letounů L-159 ALCA a JAS-39 Gripen

a to ve dnech 19. až 21. února 2019 v čase od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

V každém z těchto dnů budou realizovány maximálně 2 výcvikové lety v délce cca 20 minut.

 

V případě jakékoliv nestandardní situace budete předem informováni.

Za případný nadměrný hluk v souvislosti s touto akcí se Vám tímto omlouváme a žádáme občany

o shovívavost a pochopení.